ทีมไทยโหลด วางระบบถ่ายทอดสด ออกทางช่อง Facebook และ Youtube

ทีมไทยโหลด วางระบบถ่ายทอดสด ออกทางช่อง Facebook และ Youtube รูปแบบรายการนั่งสนทนากัน 2 ท่าน ถามตอบคำถามเชิงข่าววาระ ที่ออฟฟิตลูกค้า โดยทีมงานเป็นผู้ควบคุมระบบภาพและเสียงทั้งหมด