ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์สามารถเดินสาย Cat5E Cat6 Fiber Optic ได้สำหรับงานทุกระดับตั้งแต่งานเดิน LAN ภายในห้องจนถึงเดินสาย Fiber ระยะไกล รวมถึงระบบไร้สายระยะไกล network1   รูปแบบการให้บริการ

network3 lan-network