เรามีทีมงาน 3 ระดับเพื่อดูแลระบบในแต่ละด้าน ให้มีความรวดเร็ว

 • เจ้าหน้าที่ช่างบริการลูกค้า (เข้าให้บริการลูกค้าตรงต่อเวลา พูดจาสุภาพเรียบร้อย มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา)
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค (เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาด้วยการ Remote หรือแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ให้กับฝ่ายบริการลูกค้า มีประสบการณ์การทำงานด้านต่างๆมากกว่า 3ปี)
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโครงสร้างหลัก (ทีมงานที่เน้นดูแลระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ระบบสำรองข้อมูล ระบบหลักต่างๆของลูกค้า มีประสบการณ์การทำงานด้านต่างๆมากกว่า 5ปี)

ma-service1

เราจะดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ ประกอบด้วย

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ได้ทำสัญญา
 • เครื่องแม่ข่าย
 • ระบบเครือข่ายสายและไร้สายพร้อมอุปกรณ์
 • เครื่องพิมพ์

โดยแบ่งบริการดังต่อไปนี้

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือนแบบเข้าให้บริการเดือน กำหนดจำนวนครั้งที่เข้าให้บริการ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5-20 เครื่อง
  เข้าให้บริการเดือนละ 2 ครั้งและเรียกบริการแก้ปัญหาได้อีก 2 ครั้ง
  ราคาประมาณเดือนละ 6,000-12,000 บาท
 • เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 21-50 เครื่อง
  เข้าให้บริการเดือนละ 2 ครั้งและเรียกบริการแก้ปัญหาได้อีก 2 ครั้ง
  ราคาประมาณเดือนละ 12,000-25,000 บาท
 • เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50-100 เครื่อง
  เข้าให้บริการเดือนละ 2 ครั้งและเรียกบริการแก้ปัญหาได้อีก 2 ครั้งราคาประมาณเดือนละ 25,000-50,000 บาท

*** ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าอะไหล่ ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พักกรณีอยู่ต่างจังหวัด ***

ma-service2

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แบบนั่งประจำสำนักงานลูกค้า ตามวันทำการของลูกค้า

เป็นเหมือนฝ่ายไอทีประจำบริษัทลูกค้า โดยมีทีมงานพี่เลี้ยงของบริษัทช่วยแก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลัง โดยค่าใช้จ่ายคล้ายจ้างพนักงานไอที 1 คน แต่เหมือนได้ทีมงานมา่ช่วยดูแลระบบทั้งทีม

ma-service3สิ่งที่บริการลูกค้าขณะเข้าบริการแต่ละครั้ง

 • ตรวจเช็คการเปิดเครื่อง
 • การ Update ของระบบป้องกันไวรัส
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • พื้นที่เหลือในการใช้งานของ Harddisk
 • การพิมพ์และการทำงานของเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบระบบการทำงานของระบบ LAN และเครือข่าย
 • การทำงานของระบบรับส่ง Email
 • การทำงานของโปรแกรมบัญชี
 • การสำรองข้อมูลของเครื่อง Server

สนใจติดต่อข้อมูลที่ 02-660-3856 ติดต่อฝ่ายขาย