ทีมไทยโหลดเข้าตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง Notebook

ทีมไทยโหลดเข้าตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง Notebook ที่สเปคค่อนข้างเก่าให้สามารถทำงานได้ โดยปรับจูนระบบให้ใช้ทรัพยากรน้อย เปิดลูกเล่นใน Windows ให้ลดลง ปิดบาง ฟังก์ชั่นที่ไม่จำเป็น ที่ไม่ได้ใช้งาน ออก ช่วยให้ลูกค้าประหยัดงบประมาณในการดำเนินธุรกิจ ยืดอายุการใช้งานเครื่อง Notebook ออกไปยาวนานขึ้น