ทีม Thaiload ทำการต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้ลูกค้าสม่ำเสมอ

เพื่อให้ลูกค้าสบายใจจากปัญหาไวรัสรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ทางบริษัท แนะนำ โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ถูกลิขสิทธ์ ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน พร้อมแจ้งเตือนการต่ออายุล่วงหน้า เพื่อให้การป้องกันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมบริการติดตั้ง ดูแล วางแผน ในการใช้งาน สำหรับลูกค้าที่ใช้การบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน