เราสามารถส่งไฟน์เอกสารหรือรูปภาพระหว่างอุปกรณ์ iOS ด้วยเทคโนโลยี AirDrop ได้ทั้ง iPhone iPad MacBook iMac ส่งไฟล์ระหว่างกันได้ง่าย และรวดเร็วมาก