ลบรูปแบบทำไมพื้นที่ใน iPhone ไม่เพิ่มขึ้น


ใน iPhone ของเราเวลาลบรูปหรือ VDO แล้ว ตัวระบบจะยังไม่ลบ File ออกจากเครื่อง โดยจะเก็บรูปไว้ในเครื่อง เพียง

  • Click ที่ Photos
  • แตะด้านล่าง ที่ Albums
  • หาที่ Recently Deleted
  • เมื่อเจอคลิปที่เราลบไป ให้กด Delete

วิธีเช็คพื้นที่เหลือใน iPhone

  • Settings/General/Usage
  • ดูที่ช่อง Storage แล้วสังเกตที่ Available