ทีมงาน Thaiload เตรียมทดสอบระบบ Server และ VPN


Project เตรียมระบบเดิน LAN  Office ลูกค้าใหม่ เป็นบริษัทจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย จะเน้นระบบที่สามารถเชื่อมต่อผ่าน VPN จากบริษัทแม่ และระบบ Firewall ป้องกันระบบเครือข่าย พร้อมลง Application Server เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างบริษัทแม่กับประเทศไทย
Photo 6-11-2558 BE, 11 53 27
Photo 6-11-2558 BE, 11 53 35
Photo 6-11-2558 BE, 11 53 41Photo 6-11-2558 BE, 11 53 53