ทางทีมงาน Thaiload dot com ไปติดตั้งระบบถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live ให้กับหน่วยงาน โดยทางลูกค้าอยากได้ระบบที่มีราคาไม่สูงมากแต่มีประสิทธิภาพที่ดี