วางระบบ Wifi งานสัมนา SMEs Lazada


ทีมงาน ให้บริการ Wifi ในงานสัมนา SMEs Lazada มีผู้ใช้งานเนทจำนวน 200 คนใช้ Internet พร้อมกัน