ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ช่วยให้อุปกรณ์เครือข่ายมีอายุการใช้งานยาวขึ้น