ทางทีมงาน thaiload ติดตั้งระบบ HDMI Extender โดยนำภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจานดาวเทียม ส่งภาพระยะเกินที่สาย HDMI จะส่งไปได้ โดยใช้ สาย LANได้ระยะเพิ่มขึ้น ตามภาพจาก mc.co.th

hdmiextender
kkrade_hdmi_extender-1 13556069_10154387027029551_912371540_o 13575709_10154387026989551_714914736_o 13548985_10154387034359551_165741235_o 13555958_10154387041334551_41470116_o