สำรวจหน้างาน สำนักงานใหม่ลูกค้า ก่อสร้างโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย เดินสายเรียบร้อย ทีม Thaiload เข้าไปทำในขั้นตอนการติดตั้งและเซตค่าต่างๆให้ระบบเริ่มทำงานได้ มีทั้งระบบ CCTV, Domain Server, Wireless LAN, Access control, VPN Server, VLan, NAS, Anti virus Server, Migrade Windows 10

survey-rayong-it-lan-1 survey-rayong-it-lan-2 survey-rayong-it-lan-3 survey-rayong-it-lan-4 survey-rayong-it-lan-5