อีกอุปกรณ์ที่ต้องมีสำหับคนใช้ iPad Mini 6 คือ Smart Folio เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันหน้าจอ และด้านหลังของเครื่อง น่ำหนักเบา สีสันสดใส