ทีมงาน Thaiload ติดตั้งระบบ LAN Office ลูกค้า


งานเดิน LAN ระบบ บริษัทเอกชน พร้อมระบบ Wifi และระบบ VPN เชื่อมต่อกับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ

iflix-lan-1 iflix-lan-2 iflix-lan-3 iflix-lan-4 iflix-lan-5 iflix-lan-6 iflix-lan-7 iflix-lan-8 iflix-lan-9 iflix-lan-10 iflix-lan-11 iflix-lan-12