ติดตั้งระบบกันขโมยของ Honeywell Lynx L5100 ซึ่งเป็นระบบกันขโมยที่มีคุณภาพระดับโลก โดยสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้ง เซนเซอร์แม่เหล็กติดประตู หน้าต่าง เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว  การติดตั้งระบบไร้สายไม่ต้องเดินสายใดใด ทั้งสิ้น

it-honeywell-l5100-security-9
it-honeywell-l5100-security-8
it-honeywell-l5100-security-1
it-honeywell-l5100-security-2
it-honeywell-l5100-security-3
it-honeywell-l5100-security-4

it-honeywell-l5100-security-6
it-honeywell-l5100-security-7
it-honeywell-l5100-security-5