Thaiload Team จัดการถ่ายทอดสดที่สภา


เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป แถลงเปิดตัวหนังสือพิมพ์ปฏิรูปออนไลน์ โดย นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

IMG_0792 IMG_0791 IMG_0788 IMG_0786 IMG_0783 IMG_0781 IMG_0780 IMG_0779 IMG_0778 IMG_0777 IMG_0775 IMG_0765 IMG_0763 IMG_0762 IMG_0761